Aspecte generale

Pentru modulele de Consiliere Carieră, Career Coaching și Executive Coaching, elaborez un plan personalizat de intervenție pentru fiecare persoană, ținând cont de nevoile și unicitatea fiecăruia.

Rolul meu ca și Consilier/Coach este de a vă acompania în demersul de conștientizare a propriilor valori,a autenticității voastre cât și în demersul de valorificare a experienței acumulate

Resursele mele

 • Bună cunoaștere a mediului de lucru în diverse sectoare de activitate și a structurilor organizatorice, cât și a abordărilor manageriale (FMCG, Pharma, Construcții, Energie Regenerabilă, Industrie, Retail, Servicii, Big 4, BPO, etc.), atât în companiile internaționale cât și în cele locale. Expertiză extinsă în lucrul cu tipologii diferite de persoane și companii.
 • Experiență managerială în sectorul Executive Search, concretizată în recrutări la nivel middle- management & top management, efectuate pentru companii multinaționale.
 • Formări în Franța și România: Interviu bazat pe competențe (CBI), Strategii de Business, Strategii de Vânzări

Coaching-ul se adresează celor care

 • Sunt într-o perioadă de tranziție sau sunt confruntați cu disponibilizarea
 • Își doresc să facă o schimbare în carieră pentru diverse motive: actualul job nu îi mai satisface profesional sau financiar
 • Actuala meserie nu îi mai reprezintă, nu este ceea ce își doresc
 • Doresc să învețe cum să se prezinte mai bine, cum să își pună în valoare experiența și aptitudinile.
 • Doresc să se dezvolte profesional, indiferent de nivelul la care sunt în prezent (entry level, middle-management, top management, antreprenori)
 • Doresc să cunoască care sunt instrumentele eficiente pentru identificarea unor noi oportunități
 • Doresc să echilibreze balanța Profesional/Personal: identificarea strategiilor de optimizare și/sau rezolvarea eventualelor conflicte dintre carieră și viața personală
 • Doresc să rezolve situațiile conflictuale din mediul profesional
listlistlist

Pentru ca munca ta să îți aducă satisfacții este recomandat ca aceasta sau mediul în care lucrezi să fiecompatibil cu valorile tale.

De aceea, Consilierea în carieră se axează pe valorizarea potențialului și a experienței fiecăruia și peidentificarea de noi oportunități profesionale. Metoda de lucru este interactivă și include:

 • Evaluarea abilităților

 • Identificarea oportunităților

 • Pregătirea pentru interviuri

 • Optimizarea aptitudinilor și întărirea punctelor forte

 • Negocierea pachetului salarial

 • Suport în identificarea celor mai potrivite metode de abordare a potențialilor angajatori

 • Crearea unui brand personal

 • Recomandări referitoare la pachetul salarial atât în România cât și în afara țării etc.

Planul de lucru este personalizat după ședința de evaluare, în funcție de necesitățile fiecărei persoane. Modulul de Consiliere în carieră este structurat pe durata a maxim 10-12 ședințe, sau punctat, în funcție de problematică.

Sunt situații în care anumite persoane doresc să își optimizeze abilitățile de negociere sau doresc să afle care sunt resursele prin care pot identifica un alt loc de muncă.

Alte persoane doresc să optimizeze structura Cv-ului sau să se pregătească pentru interviuri. În acest gen de situații ședințele pot fi limitate la 2-4.

Se adresează celor care doresc să abordeze schimbarea în carieră dintr-o perspectivă mai largă și celor care doresc să exploreze anumite tematici în profunzime. Planul de lucru personalizat va include evaluarea situației actuale, explorarea și evaluarea abilităților, identificarea oportunităților. Diferența dintre Consiliere în carieră și Career Coaching este dată de nivelul de profunzime la care se intervine.

Putem agrea de comun acord să lucrăm la optimizarea anumitor abilități, iar aceasta presupune un număr mai mare de ședințe alocate abilităților. Sau puteți decide să lucrăm la analiza anumitor blocaje profesionale, care vă împiedică să avansați.

De aceea modulul destinat Career Coaching-ului este structurat pe o durată minimă de 14 ședințe. Este conceput pentru nivelul middle management și pentru specialiști în diverse sectoare de activitate care urmăresc un plan de carieră pe termen lung, cât și schimbări în carieră bine definite și documentate.

Modulul de Executive Coaching este destinat Managerilor și Antreprenorilor. Se axează pe explorarea anumitor arii specifice care necesită o abordare externă și obiectivă. Ca și Coach îmi focalizez atenția către acele aspecte pe care doriți să le optimizați și le aduc în prim plan pe cele care nu sunt atât de evidente.

Contribui cu informații referitoare la mediul de business, informații ce vă pot ajuta să aveți o vedere de ansamblu.

Mă axez pe clarificarea obiectivelor și pe alcătuirea unui plan concret de acțiune. Putem aborda teme ca optimizarea abilităților de leader sau teme ce implică activitatea de antreprenor și perioada de start-up.

Vă acompaniez în demersul de aliniere a obiectivelor personale la cele ale corporației din care faceți parte, sau în etapa de tranziție de la actualul post la propria companie.

 1. Coaching pentru angajați: Executive Coaching (poziţii Senior, Manageri & Top management), Team Coaching

Fiecare program de Coaching este personalizat şi elaborat în funcție de necesitățile companiei. Acesta poate fi structurat în jurul următoarelor tematici principale:

 • Optimizarea performanțelor prin Comunicare eficientă

 • Time management; Controlul stresului la locul de muncă; Optimizarea abilităților de People Management & Leadership

 • Optimizarea abilităților de vânzări, de negociere, dezvoltarea abilităților manageriale, dezvoltarea abilităților organizaționale

 • Managementul schimbării, delegarea eficientă a responsabilităților către membrii echipei, dezvoltarea gândirii strategice, elaborarea de strategii eficiente pentru atingerea obiectivelor

 • Gestionarea conflictelor, optimizarea abilităților de adaptare eficientă în situații dificile, gestionarea emoțiilor în mediul profesional și utilizarea acestora într-un mod eficient; Managementul agresivităţii/furiei (Anger Management)

 • Dezvoltarea Inteligenței Emoționale

 • Dezvoltarea abilităţilor interculturale cât şi dezvoltarea abilităţilor politice în organizaţii (Political & Intercultural skills optimisation)

Executive Coaching –ul se adesează Managerilor și Leaderilor iar scopul final este creșterea performanței, prin creșterea abilităților de a se concentra asupra obținerii rezultatelor cât și asupra echipei.

Beneficiile programului de Coaching pentru corporație:

 • Creşterea performanţei individuale, ceea ce conduce la creşterea productivităţii organizaţionale

 • Utilizarea eficientă a abilităților Leaderului va conduce la îmbunătățirea performanțelor departamentului, a echipei

 • Optimizarea abilităților organizatorice, de planificare eficientă a timpului, stabilirea priorităților

 • Optimizarea abilităților de delegare a anumitor responsabilități către membrii echipei

 • O mai bună utilizare a emoțiilor personale și a stilului de personalitate în relațiile profesionale

 • Schimbarea comportamentului neproductiv

 • Optimizarea abilităților de comunicare: ascultare activă, transmitere corectă a informațiilor, a criticilor constructive

 • Gestionarea conflictelor profesionale

 • Identificarea surselor de stres din cadrul echipelor (ex. comunicare defectuoasă) cât și identificarea resurselor eficiente în gestionarea stresului

 1. Evaluări bazate pe competențe profesionale, abilități & aspecte psihologice

Evaluările vor fi efectuate pe baza experienţei profesionale a persoanei respective, corelată cu evaluarea psihologică. Acestea pot fi elaborate pentru Manageri & Top management, cât şi pentru angajații propuși în funcții manageriale.

Instrumentele de lucru:

 • Aplicare CBI (Competency-Based Interviews) pe baza căruia elaborăm Evaluarea competențelor profesionale şi a abilităților Evoluţio©

 • Aplicare test personalitate MBTI, Myers-Briggs Type Indicator: http://www.myersbriggs.org

Exemple de competenţe evaluate prin CBI:

 • Gestionarea conflictelor; Abilităţi de comunicare verbală şi nonverbală; Creativitate; Influenţă; People Management

 • Persuasiune; Abilităţi de vânzare (Business development skills); Orientarea către client & Valoarea adăugată; Angajament

 • Abilităţi de construire a relaţiilor; Abilităţi de organizare şi planificare; Dezvoltare & Formare profesională; Motivare

 • Flexibilitate; Tenacitate; Orientare comercială; Abilităţi de antreprenor

 • Colaborare & Lucrul în echipă

 • Leadership

Competenţele evaluate prin CBI vor fi diferite, în funcţie de experienţa fiecărui angajat se vor evalua categoriile cele mai importante pentru postul respectiv. Exemplu: pentru un post în vânzări, vom evalua în special Abilităţile de construire a relaţiilor, Abilităţile de comunicare verbală şi nonverbală; Tenacitatea; Orientarea comercială; Orientarea către client etc.

 1. Program de asistență psihologică pentru angajații aflați în dificultate

Este suportat de către companie și are la bază ședințe de consiliere psihologică/dezvoltare personală pentru angajații valoroși și pe care compania dorește să îi motiveze. Ședințele pot fi oferite de către companie în situații de stres accentuat, în situația în care angajatul respectiv are probleme personale sau probleme de relaționare în mediul profesional.

Consilierea psihologică și psihoterapia sunt recomandate pentru orice fel de probleme care survin în mediul profesional sau personal:

 • Stres, anxietate, atacuri de panică

 • Probleme de relaționare în mediul profesional (ex. gestionarea agresivităţii)

 • Afecțiuni psihosomatice

 • Probleme de relaționare în cuplu

 • Irascibilitate, insomnii

 • Separare, divorț

 • Fobii, depresie

 • Probleme in comunicarea cu părinții sau copiii

 • Traume emoționale, pierderea unei persoane apropiate

 • Adicții

 1. Program de outplacement

Pachet de servicii Career Coaching oferit de către companie anumitor angajați în cazul restructurărilor (Outplacement)

 • Alcătuirea unui plan personalizat de intervenție pentru fiecare persoană, ținând cont de nevoile și unicitatea fiecăruia

 • Identificarea abilitaților, a intereselor, cât și punerea în valoare a aptitudinilor și a experienței

 • Interviul bazat pe competențe (CBI) și aplicare test personalitate MBTI

 • Evaluare elaborată pe baza competențelor cât și sugestii pentru optimizarea punctelor slabe

 • Crearea unui brand personal, strategii de identificare a unui nou loc de muncă

 • Consultanță pentru optimizarea Cv-ului și a scrisorii de intenție

 • Consultanță și pregătire pentru interviu; consultanță pentru negocierea pachetului salarial

 1. Program de asistență psihologică pentru expatriați – va fi detaliat la cerere